Сертификати

Декларация на ръководството за политиката и целите за управление на качеството и околната среда:

Deklaracia page 1 Страница (1/1)

Сертификати по ISO

iso 9001 anab Сертификат ISO 9001:2000 ANAB
iso 9001 ukas Сертификат ISO 9001:2000 UKAS
iso 14001 anab Сертификат ISO 14001:2004 ANAB
iso 14001 ukas Сертификат ISO 14001:2004 UKAS

Решения на Министерството на околната среда и водите

Други сертификати и лицезии