Готова продукция

Чугунени отливки

През 2011 г. „Екометал Инженеринг” ЕООД започна и производство на чугунени отливки.ГВ рулони, ГВ листа - марка стомана S235JR

„Екометал Инженеринг” ЕООД е изградила затворен цикъл на обработка на металните отпадъци. Те намират широко приложение в дейността на всеки един металургичен комбинат,а именно: производство на сляби, рулони, ламарина и други крайни продукти.

ГВ рулони S235JR ГВ листа S235 JR

ГВ рулони
марка стомана S235JR

РазмериРазмери
1 000 x 2.00 mm1 500 x 4.00 mm
1 000 x 2.30 mm1 250 x 5.00 mm
1 250 x 2.00 mm1 500 x 5.00 mm
1 250 x 2.30 mm1 250 x 6.00 mm
1 250 x 2.50 mm1 500 x 6.00 mm
1 250 x 2.70 mm1 000 x 8.00 mm
1 000 x 2.80 mm1 250 x 8.00 mm
1 250 x 2.80 mm1 500 x 8.00 mm
1 250 x 2.90 mm1 000 x 10.00 mm
1 000 x 3.00 mm1 250 x 10.00 mm
1 250 x 3.00 mm1 500 x 10.00 mm
1 250 x 3.70 mm1 000 x 12.00 mm
1 250 x 3.80 mm1 250 x 12.00 mm
1 250 x 4.00 mm1 500 x 12.00 mm

ГВ листа
марка стомана S235JR

РазмериРазмери
1 500 x 6 000 x 4.00 mm1 500 x 3 000 x 8.00 mm
1 250 x 2 500 x 5.00 mm1 500 x 6 000 x 8.00 mm
1 500 x 3 000 x 5.00 mm1 250 x 2 500 x 10.00 mm
1 500 x 6 000 x 5.00 mm1 500 x 3 000 x 10.00 mm
1 250 x 2 500 x 6.00 mm1 500 x 6 000 x 10.00 mm
1 500 x 3 000 x 6.00 mm1 250 x 2 500 x 12.00 mm
1 500 x 6 000 x 6.00 mm1 500 x 6 000 x 12.00 mm
1 250 x 2 500 x 8.00 mm

За цени, наличните в момента на склад метали и допълнителна информация, моля изпратете запитването си по електронна поща или факс.