Черни и цветни метали и сплавите им

Основната дейност на „Екометал Инженеринг” ЕООД е търговията с черни и цветни метали.

Фирмата е изградила затворен цикъл на обработка на металните отпадъци.

„Екометал Инженеринг” ЕООД изкупува отпадъци от черни и цветни метали.

Компанията е изградила ефективна мрежа от бази и изкупвателни пунктове в цяла България и разполага със собствен транспорт и железопътна инфраструктура за бързо и ефективно превозване на събраните отпадъчни материали.

Фирмата предлага богата гама от ламарина, плътни отпадъци, тел и мрежи, стружки, а също и цветни метали и сплави – алуминий, мед, месинг, бронз, олово, никел и др.

Преработените материали намират широко приложение в дейността на всеки един металургичен комбинат,а именно за производство на сляби, рулони, ламарина и други крайни продукти.

Шредиран метален скрап

Полученият материал след преработката на излезли от употреба автомобили и на метални отпадъци представлява ценна суровина за металургичните заводи.

Метален възврат

„Екометал Инженеринг” ЕООД е собственик на над 20 000 000 т шлака, която обработва чрез завод на немската фирма Метсо-Линдеман за третиране на шлака от доменно и стоманодобивно производство.

Извлечените фракции метален възврат се вкарват като суровина повторно в стоманодобивното производство.

Метален възврат 0 до 3 мм
Метален възврат 3 до 7 мм
Метален възврат 7 до 20 мм
Метален възврат 20 до 80 мм
Промит метален възврат