Други суровини

Гумен гранулат

„Екометал Инженеринг” ЕООД предлага 2 размера гумен гранулат, получен след преработката на излезли от употреба автомобилни гуми.

Гумен гранулат 2 – 4 мм
Гумен гранулат 0 – 2 мм

Пластмаси

„Екометал Инженеринг” ЕООД предлага различни видове преработени пластмаси, получени като крайни продукти от инсталацията ни за преработка на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.